Kuhinjski roboti

Svet je ideal bogatih tipov, z oddaljenimi znaèilnostmi, spretnostmi ali zavestjo in v doloèeni te¾i, zahvaljujoè vsem, kar se nekako prekriva in lahko se uporabimo v zadnjem posebej zapletenem stroju, ki obstaja.

Predstavljajte si situacijo, v kateri so vsi lahki in analitièni, kot je Einstein. Èeprav bi bilo veliko zanimivih razprav, bi se zakoni o vesolju hitro prebavili, toda morda so vsi kmalu konèali z pomanjkanjem. To niso bili peki, mlekarne ali trgovci.

Tak¹na raznolikost je nujna in bo vsem omogoèila, da najdejo svoj prostor na tem planetu. Seveda, ne more vsakdo ¾iveti svetovno znanega ¹portnika, seveda ne vsi zagotovo obstajajo poslovne¾, ki odpira svoj ugled in nima niè narobe v zadnjem. Nekateri imajo mo¾nost, da se kockajo, nekateri se nagibajo k trgovanju, ne delijo gostov v milej¹e in ¹ibkej¹e le zaradi poklica, ki ga vodijo.

http://englishcourse.pl/sihealthymode/herbasnorex-ucinkovito-smrcljivo-sredstvo/

Vse se prekriva in nobeno podjetje ne bi bilo v stanovanju, ne v ljudeh okoli njega, na videz nepomembne dejavnosti. Oglejmo si, na primer, direktorja podjetja. Zjutraj po pitju kave in zajtrku ni izbiral energije, èe kdo prej ni zbral kavnih zrn, ni gojil koko¹i, izdelkov ni predeloval, ni jih dostavil v hipermarkete in jih ni prodajal. Na ¾alost je bil sposoben uèinkovito upravljati podjetja v stanovanju, èe èlovek ni olaj¹al svojega ¾ivljenja z izumljanjem programa za upravljanje podjetja ali naprave za upravljanje èlove¹kega kapitala. Poleg tega se ne bi poèutil udobno po dnevu, ki je bil poln izzivov, èe mizar ni delal z lesom, da bi zgradil udobno le¾i¹èe.

To je dobro znani primer, vendar ka¾e, kako daleè vsi smo odvisni od izvirne in napete nepotrjenosti, je depreciranje drugih ¾ensk zaradi njenega socialnega stanja. Ne smemo pozabiti, da se sreèa razvija in vse se lahko spremeni v doloèenem trenutku. Zato bi morali vsi drug drugemu veliko spo¹tovati.