Medicinska oprema za starej e

Kolposkopi so jedi, ki se uporabljajo za iskanje ¾enskih notranjih organov, to so vulva, vagina, maternièni vrat in spodnji del vratnega kanala. Potem je to optièna kamera, ki jo lahko primerjamo z nekaj podobnim kot mikroskop. Ginekologom omogoèa, da opravijo svoj poklic, saj lahko s pomoèjo te naprave ¾enske organe zaprosijo v dolgih poveèavah in s popolno natanènostjo.

Kolposkopi so bili vkljuèeni v ginekologijo in izku¹nje ¾enskih reproduktivnih organov ¾e leta 1938 s konstruktorjem, zdravnikom in tehnikom Hansom Hinselmannom. Prav zaradi njega lahko zaznavamo bolezni, ki jih ne moremo opaziti med rednim pregledom zaradi kolposkopskega pregleda. Colposcope tako ne le orodje za pribli¾evanje. Kolposkopi lahko prenesejo segment materniènega vratu, del spodnjega kanala, vulve ali vagino, da ga spoznajo in preverijo, kar pomeni, da se ne spremeni. Trenutno je medicina moèno razvita. Zdravniki se lahko spopadajo s ¹tevilnimi boleznimi, ki so bile do nedavnega neozdravljive. Vendar pa je rak med sedanjimi boleznimi, za katere medicina nima ugodnej¹e re¹itve. Prepoznane spremembe raka so ¹e vedno ne ozdravljive. Zahvaljujoè dejstvu, da mimo kolposkopov, to neozdravljivo bolezen prepoznamo v tako majhni fazi, da je to edinstvena prilo¾nost, da jo ozdravimo. Obièajni ginekolo¹ki pregled vidi le velike, povr¹inske spremembe. Citologija, ki so jo priporoèili ginekologi, je v obdobju odkrivanja rakavih celic, vendar le v veèjih stopnjah sprememb raka, ko lahko hitro obstajajo prevelike. Statistièno gledano, so priznali strokovnjaki, da je citologija, èeprav je sedemdeset odstotkov v obdobju za odkrivanje raka in pogosto v zelo napredni fazi. Nasprotno pa kolposkopija, ki jo izvedejo strokovnjaki in s pomoèjo opreme, kot je kolposkop, lahko zazna spremembe do devetdeset odstotkov. Najbolj¹a metoda, ki jo vodijo tudi daleè priporoèeni strokovnjaki, je vezava obeh tehnik, ki zagotavlja praktièno gotovost pri iskanju mo¾nih sprememb, tudi v najbli¾ji fazi njihove rasti, in kaj se dogaja, hiter zdravni¹ki odziv, dajanje ustreznih virov in zelo velika mo¾nost zdravljenja to nevarno bolezen.