Racun in blagajno

V Evropi se vsako leto zgodi več kot dva tisoč eksplozij vnetljivih snovi, prahov in plinov, ki povzročijo uničenje strojev, poškodbe opreme in domov in redko izgubo dobrega življenja. Na začetku lahko ustvari eksplozivno ozračje, ki nastane zaradi situacije, ko nastane mešanica zraka, vnetljivih plinov, hlapov ali drobnih delcev, ki se proizvede in shrani v prisotnosti kisika. Največje tveganje za eksplozivno atmosfero je običajno v kemijskih interesih, rezervoarjih, rafinerijah, elektrarnah, lakirnicah, čistilnih postajah in morskih pristaniščih ter letališčih.Direktiva ATEX je bila ustanovljena kot prostovoljno pravilo za opremo, ki je na voljo v Evropski uniji, in je bila sprejeta v centru, ki je dovzeten za nevarnost eksplozije. Od datuma nakupa ATEX direk- tivnega stanovanja mora biti vsaka naprava te vrste certificirana kot ATEX in pogost znak. Direktiva ATEX 94/9 / EC zahteva, da proizvajalci dobavljajo električno opremo za uporabo v potencialno eksplozivni atmosferi z ustreznim certifikatom. Po drugi strani imajo zaposleni ATEX direktivo 99/92 / EC, ki določa zahteve za izboljšanje zdravja in varnosti ljudi, ki delajo v ozadju, ki je izpostavljena eksploziji. Sam princip ATEX 94/9 / EC se izvaja v opremi z virom vžiga, ker v njihovem primeru obstaja možnost električnega praznjenja, statične elektrike in višjih temperatur. Čeprav je direktiva ATEX odgovorna ureditev, je med koristmi, ki izhajajo iz obravnave, običajni ljudje lahko imenovani:

zagotavljanje varnosti delovnega mesta za goste v industrijskih pisarnah,omejevanje gospodarskih izgub zaradi možnih okvar ali izpadov v umetnosti,zagotavljanje potrebne kakovosti dodatkov za komercialne nakupe na podlagi Evropske unije, \ tusklajevanje storitev zdravja in varnosti pri delu ter odraslih.