Razvoj in vitro noseenosti

Prviè, ki ga izberete, so za otroka najpomembnej¹i. Potem se rodijo vsi organi in vitalne funkcije, v naslednjih mesecih stanja drugaène ¾enske pa otrok praktièno raste. Ni èudno, da zdravniki bodoèe matere opozarjajo, da bodo predvsem v teh prvih trenutkih njihovega blagoslovljenega pogleda skrbeli zase, da se ne bolijo in ne zdravijo moènih zdravil, ki bi lahko trajno po¹kodovala otroka. Vendar pa je znano, da je rezultat stavbe 9 mesecev te¾ek, sneg in mraz, ¹e posebej med solsticijom in zaradi moènih hormonskih sprememb v ¾enskem sistemu, pa je te¾ko izogniti.

Prviè, ne smete biti v paniki, ko opazite, da ste med noseènostjo prehladili. S preprostim mrazom se bo moja mama zelo uèinkovito spopadla, ni potrebe po zdravni¹ki intervenciji. Vedno morate imeti, da je nakup denarja v glavnih ¹tirih mesecih noseènosti zelo neza¾elen. V tej obliki je vredno zaupati starim, popolnim sistemom za mraz na¹ih babic. Èaj z limono, medom in malinovim sokom ter èebulo in èesnovim sirupom (kljub temu, da je zelo slabo ne bo prizadelo ploda, nam bo pomagalo, hladno pa bo minilo v enem tednu.

Po drugi strani pa morate med noseènostjo pred noseènostjo prihraniti bistveno veè kot pred noseènostjo. Ker se lahko z rahlim mrazom in izcedkom iz nosu med noseènostjo zdravijo z babièinimi metodami, bo s pljuènico (ki je hitra, ker je na¹a imunost zelo omejena zaradi prilagodljivega stanja in hormonov te¾je.

Ko gre za moteè izcedek iz nosu med noseènostjo, bi bila odlièna re¹itev vdihavanje iz vode z okusom kuhinjske soli ali kapljic ¾elodca, mete, kamilice ali sivke. Pogosto podrgnite nos, tako da se ne pribli¾uje pretoku v grlo, in uporabljena tkiva takoj zavrzite. Prav tako lahko dobite kapljice za nos, ki ote¾ijo va¹ nos in bolj priporoèljivo je, da jih pripravite z omembo otrok, ker so veliko bolj¹i. Ampak razmislite o tem, da jih ne pove¾ete veè kot 3 dni.