Rezkanje cnc wikipedia

Glavni namen obdelave odpadkov je oblikovanje in velikost ter celo grobost razliènim metodam kovinskih materialov z odstranitvijo odveène snovi, ki se navadno imenuje prevelika. Trenutno je ena izmed najbolj raz¹irjenih oblik obdelave cnc rezkanje, ki ga obravnavajo ¹tevilna podjetja.

Na splo¹no lahko obdelavo razdelimo na strojno in erozijsko obdelavo. Za obdelavo lahko med drugim vkljuèimo strojno obdelavo èipov. To je del, ki ga lahko med drugim vkljuèimo v operacijo, imenovano rezkanje. Vredno je vedeti, da orodje med to obdelavo veèinoma opravlja rotacijsko gibanje. Èeprav je v povezavi z napravo, na kateri delamo, preprièana, da lahko naprava ¹e vedno izvaja gibanje. Vendar se najpogosteje sreèujemo s tem, da obdelovanec izvaja gibanje krme. Ne smemo pozabiti, da je naprava, na kateri delujemo, doloèena z rezkalnim strojem. ®e na trgu je veliko naèinov rezkanja. Vkljuèujemo lahko namizne rezkalne stroje, kot tudi konzolne rezkalne stroje, ki med drugim vkljuèujejo vertikalne in horizontalne konzolne rezkalne stroje ter vertikalne konzolne rezkalne stroje s torzijsko glavo. Razlikujemo tudi radialne in revolverske rezkalne stroje, kotle, kopirne stroje in posebne rezkalne stroje.

Vivese Senso Duo Oil 2

Pri odloèanju o obdelavi kovinskega materiala je treba najprej izbrati ustrezno vrsto obdelave. Zato je izjemno pomembno, saj bi morali glede na strukturo na¹ih izdelkov izbrati ustrezne parametre za njegovo obdelavo.