Teme usposabljanja zaposlenih

Tehnična dokumentacija je torej niz dokumentov, načrtov, risb ali tehničnih izračunov, ki vsebujejo informacije, potrebne za pridobitev določenega izdelka. & Nbsp; Tehnično dokumentacijo lahko na splošno razdelimo na dodatne tematske sklope:

investicijska dokumentacija, tj. podatki, potrebni za izvedbo naložbe,tehnološka dokumentacija, tj. podatki, potrebni za dokončanje montaže in obdelave, to je celotnega tehnološkega procesa,projektna dokumentacija, tj. zasnovi stavbnih objektov ali njihova količina,znanstvena in tehnična dokumentacija, zato obstajajo raziskovalna bitja.

Ta metoda dokumentacije ima dve obliki:

matrice, to je risbe, pripravljene na tehničnih listih,arhivskih kopij, to je nabor velikih, čitljivih odtisov.

Prevajanje tehnične dokumentacije opravijo prevajalci, ki so poleg odličnega jezikovnega znanja tudi strokovnjaki za določeno tehnično stvar, ki služi ne le zanesljivemu prevodu iz ustreznega jezika v ciljni jezik, ampak omogoča tudi pravo terminologijo, ki prejemnika storitve ščiti pred morebitnimi napakami pri prevajanju, kar verjetno bo to povzročilo pravno in tehnično pomembne posledice.

Če naročimo prevod tehnične dokumentacije, moramo biti pozorni na prevajalsko usposobljenost. Verjetno ne, da z njo lahko živi samo oseba, ki pozna tuji jezik. Tehnični prevajalec mora biti oseba, ki ima tudi obsežno znanje o določeni tehnični panogi, zato se je primerno dogovoriti za storitve specializiranih prevajalskih podjetij. Poleg tega je treba paziti, da je tehnična dokumentacija, torej ne le besedilo, ampak tudi grafikoni, oblike in sistemi, zato mora dober prevajalec tehnične dokumentacije ponuditi tudi ujemanje danih projektov s sodobnim jezikom, da se zagotovi kar največja berljivost (obstaja storitev tako imenovanega lomljenja oz. prinašanje besedila.

Če povzamemo, moramo vključiti znanje, da ne bo vsaka ženska, ki dobro govori drug jezik in zna prevesti, dovolj kompetentna za tehnično prevajanje. Zato je pametno iskati prevajalsko podjetje, ki je specializirano samo za tehnične prevode, zahvaljujoč kateremu bomo upoštevali garancijo, da bo dokument, ki je pomemben za nas, preveden na zanesljiv in preprost način.