Terenska ginekologija 1

Ginekologija ves èas napreduje. Obstajajo ¹e novej¹i naèini za iskanje èlove¹kega telesa. Vedno manj vsiljive in bolj natanène. Velik problem pri ¾enskah, ki spolno zlorabljajo, je rak materniènega vratu, ki je v zgodnji fazi odkritja popolnoma ozdravljiv.

Èe pa opazite moteèe simptome, ki so lahko posledica tak¹ne bolezni, se morate takoj prijaviti pri specialistu v kolposkopu, da izkljuèite bolezen. Zaradi pomanjkanja resnosti simptomov lahko pride do raztopine maternice.

https://neoproduct.eu/si/man-pride-resitev-za-povecanje-kakovosti-seksa-in-vecje-erekcije/

Tak¹na ¹tudija je urejena s kolposkopom. Torej ni niè novega kot mikroskop s spekulumom. Spekulum se vstavi v no¾nico z dobrim sredstvom za preverjanje reakcije v no¾nici. Ta mikroskop vam bo omogoèil, da dose¾ete tridimenzionalni uèinek, poleg tega pa se film poveèa do desetkrat, tako da bo ginekolog lahko pravilno pregledal vaginalno in vratno steno, da bo skrbno ocenil, ali obstajajo spremembe. Ne smemo pozabiti, da se mora pripraviti na izpit. Ginekolog vam bo verjetno dal navodila, kako se za¹èititi pred testom. Predvsem gre za prekinitev spolnega stika tudi z ginekolo¹kimi izku¹njami teden dni pred naèrtovanim pregledom.

®enska, ki dobi kolposkop, ponavadi le¾i na posameznem ginekolo¹kem stolu. Ta test je obièajno nekaj minut. Èe rezultati ogro¾ajo ginekologa, se lahko odloèi za histerektomijo, potem se boste morali za nekaj èasa ustaviti od kakr¹ne koli telesne dejavnosti, ker bo bogato poèutilo zelo neprijetno nelagodje. Pri tem orodju so pomembni tudi ergonomski parametri, saj je to delovno orodje.