Uporaba skenirnega elektronskega mikroskopa

Internet je revolucioniral ¾ivljenje ljudi. Na ¾alost, poleg mnogih nespornih prednosti, kot so takoj¹nje pridobivanje podatkov nosi ¹tevilna tveganja. Eden najbolj obèutljivih je zasvojenost z internetom.

Ocenjuje se, da je kar 20% uporabnikov raèunalnikov izpostavljenih temu, da postanejo odvisni od tega. Trenutno je zadnja, èeprav ena od naprav za zbiranje z gradnjo. Internet je najpogostej¹i razlog za zasvojenost. Poleg imena "zasvojenost z internetom" je enostavno najti izraze, kot so: mre¾ni alkoholizem, omre¾na odvisnost, kibernetska odvisnost, internetna holizem, internetna odvisnost, infoholizem, odvisnost in odvisnost od raèunalnika. Vsak od teh konceptov opisuje stanje, ki raèuna na ure uporabe interneta, kar negativno vpliva na delovanje mo¹kega v medosebni, du¹evni, dru¾beni, dru¾inski in gospodarski sferi. Ljudje, ki jih je prizadela ta huda bolezen, se nenehno prijavljajo v splet in vedno sodelujejo v virtualni realnosti, pozabljajo na svet, ki jih vsebuje, kot je obraèanje dneva.

Kako ravnati z odvisnikom interneta? Najprej in predvsem ne smete podcenjevati vrednosti tega dejstva. Najbolj popolna re¹itev je celovita zasvojenost z internetom in odstranitev v Krakovu. Na¹i strokovnjaki bodo pomagali odvisniku spremeniti naèin uporabe sodobnih tehnik. V nekaterih primerih je potrebno bolnika loèiti od raèunalnika, ki je povezan z internetom. Na¹a terapija, ki jo pripravijo nekateri strokovnjaki, bo odvisniku omogoèila, da se vrne v normalno ¾ivljenje.